Drikkevandskontrol

Få målt kvaliteten af dit drikkevand

Drikkevandet, vi får i Danmark, er af høj kvalitet, og det er vigtigt at beskytte det mod forurening. Derfor er det lovpligtigt at kontrollere og vedligeholde større bygningers vandinstallationer i henhold til reglerne i Bygningsreglementet. VVS Odense er statsautoriseret VVS-installatør, og har god erfaring med drikkevands målinger. Disse i overenstemmelse med Dansk Drikkevandskontrol der udfører lovpligtige eftersyn af bygningers kritiske vandinstallationer.

Ved eftersynet udstedes en vandinstallationsattest, som er dokumentation for, at ejendommens drikkevandsinstallationer er undersøgt og at ventiler og lovpligtige sikringsløsninger løbende bliver vedligeholdt i henhold til gældende anvisninger.

Har du mistanker om kvaliteten af dit eget drikkevand, grundet smag, lugt eller grums kan du læse mere her på siden, eller kontakte os. Ved at lave lokale målinger et eller flere steder på din matrikel, er det muligt at lokalisere hvis eller hvad der skulle være årsag til et givent problem med vandkvaliteten.

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S
vvs odense badeværelse bruser

Målinger i alle typer ejendomme

Vi tilbyder vores tjenester til ejendomme med store vandsystemer, såsom almennyttige boligforeninger, andels- og ejerboligforeninger, skoler og institutioner, hospitaler, pleje- og ældreboliger, hoteller, restauranter og storkøkkener, industri- og forsyningsvirksomheder samt virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.

Et grønt stempel i kvaliteten af drikkevand

Som bygningsejer er det dit ansvar at sikre, at drikkevandskvaliteten i din bygning opretholdes, og vandforsyningerne kan forlange dokumentation for, at vandinstallationerne i din ejendom er blevet efterset og fungerer forsvarligt. For at hjælpe dig med dette, udsteder vores samarbejdspartner sammen med Dansk Drikkevandskontrol en vandinstallationsattest, som dokumenterer, at din bygnings drikkevandsinstallationer lever op til myndighedernes krav.

vvs odense varmeslangemontering
vvs odense vvs specialist

Kontakt os

Vandinstallationsattesten skal fornyes hvert andet år fra udstedelsesdatoen, og dine vandinstallationer skal gennemgås af en statsautoriseret VVS-installatør, i overenstemmelse med Dansk Drikkevandskontrol. Kontakt VVS Odense på telefon eller med formularen for at aftale et eftersyn og sikre rent drikkevand i din ejendom.

Kontakt os i dag

Modtag dit VVS-tilbud

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S