Fjernvarme

Fjernvarmeanlæg og markedspriser

Hver enkelte fjernvarmeanlæg har en gennemsnitlig levetid på 15 år og bør tilses hver andet år, både for at sikrer optimal drift og forbrug, men også for at forlænge anlæggets samlede levetid.

Forudsat at det lokale ledningsnet forsyner dit område, og den enkelte bolig er tilkoblet varmeforsyningens varmerør, så kræver opvarmning ved fjernvarme blot installation af et fjernvarmeanlæg. Her er målet, at fjernvarmeanlæggets størrelse og instilling matcher den bolig, som anlægget installeres i. Det har stor betydning for, om varmefordelingen kan udnyttes optimalt. Vi anbefaler derfor, at en fagkyndig VVS’er altid kvalitetssikrer nye fjernvarmeinstallationer og -forbindelser samt ældre anlæg.

Har du et ældre fjernvarmeanlæg fra 90’erne? I så fald er det snart tid til en udskiftning. Markedsprisen for installation af et fjernvarmeanlæg svinger fra ca. 30.000 – 40.000 DKK. Kontakt os hos VVS Odense i dag og modtag et uforpligtende VVS-tilbud på dit nye fjernvarmeanlæg.

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S
vvs odense varmepumpe installation

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform anno 2022. I dag forsynes ca. 65 % af alle danske boliger med fjernvarme, hvilket tilsvarer ca. 1,75 millioner ejendomme på landsplan. Årsagen til udbredelsen findes i de betydelige fordele ved fjernvarme, som gavner dig som forbruger.

Når man snakker om fjernvarme, er det væsentligt at forstå, hvor varmen kommer fra. Varmeenergien, som den enkelte husstands fjernvarmeanlæg anvender til opvarmning, forsynes af din lokale fjernvarmeforsyning. Energien leveres i form af opvarmet vand, som løber gennem højisolerede fjernvarmerør, der ligger i undergrundens ledningsnet. Ledningsnettet udgøres typisk af dobbeltrør, der udover fjernvarmerør også indeholder brugsvandsrør og evt. kølerør, med fremløb og returforbindelser. Cirkulationen af vandet løber i et lukket system.

Økonomiske og miljøvenlige varmenergi

Forbrugsprisen for opvarmning er økonomisk. Fjernvarmeselskaberne må nemlig ikke tjene penge på lokal forsyning. Det gør, at prisen i høj grad afspejler den reelle pris, som det koster, at producere og levere varmeenergien. Det kommer forbrugeren til gode på daglig basis. Derudover er fjernvarme skånsom for miljø og klima sammenlignet med andre opvarmningsformer. I den forbindelse udbygges fjernvarmenettet med en forventning om, at ca. 70 % af alle danske boliger i nærmeste fremtid kan forsynes med fjernvarme.

Læs mere om hvordan du får styr på fjernvarme-driften, så du undgår at betale for overforbrug eller fjernvarmeudskiftning, som hvis forbygget kunne undgås.

vvs odense varme termostatventil
vvs odense kobberrør

Fjernvarmevand er ikke brugsvand!

Væsken, som løber i fjernvarmerør, er ikke helt almindelig brugsvand. For at maksimere levetiden af undergrundens fjernvarmerører (ca. 30 år) behandles og filtreres den energitransporterende vand på varmeværket, for at undgå at stålrørene ruster op indefra. Vandet er frigjort for ilt, slam og salte samt blødgøres, før det sendes i cirkulation.

Fjernvarmevandet karakteriseres ved en grønlige farve, og det bør ikke drikkes af sundhedsmæssige årsager. I forbindelse med fejlinstallationer – og særligt i ældre fjernvarmeanlæg – ser vi tilfælde, hvor fjernvarmevandet blandes med brugsvandet. Det betyder, at husstandens beboere i værste fald drikker opblandingen og bliver syge. Har du mistanke om, at brugsvandet er urent, tilbyder vi et serviceeftersyn af din fjernvarmeinstallation. Vi klarer sikring af både opsætningen, forbindelser og ventiler samt evt. udskiftning og installation af hele fjernvarmeanlæg.

Kontakt os i dag

Modtag dit VVS-tilbud

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S