Privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger hjemmesiden, indsamles der oplysninger om dig, som kan bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der evt. vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledningen her) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledningen her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Vi indsamler kun oplysninger i kategorien “almindelige persondata” (navn, telefonnummer, e-mail adresse, bopælsadresse, postnummer og by) og aldrig “følsomme persondata“. Disse oplysninger anvendes ifm. afgivelse og behandling af tilbud, som du selv indvilliger til gennem anvendelse af hjemmesidens tjenester.

Oplysningerne kan også bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover kan vi bruge oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det – eller hvis du ringer til telefonnummeret på hjemmesiden, skriver til en af vores emailadresser eller udfylder og sender en kontaktformular. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til info@meta.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Servicevilkår

Definition

“VVS Odense” er denne hjemmeside, som ejes og administreres af udgiveren.
“VVS Firmaet TH. Jensen A/S” er behandler af kundehenvendelser, som modtages gennem denne hjemmeside. Med en løbende baggrundstjek af alle håndværkervirksomheder i Danmark, gør de det hurtigt, sikkert og nemt at finde det rette håndværker-match.
“Samarbejdspartner” eller “samarbejdspartneren” er en tilknyttet virksomhed, der yder og leverer lokal VVS-service.

Brug

Disse servicevilkår udgør en juridisk kontrakt mellem dig (brugeren) og VVS Odense. Ved at besøge og/eller anvende de tjenester, som er tilgængelige via domænet inkl. eventuelle sub-domæner, accepterer du at være bundet af nærværende vilkår. Det er gratis og uforpligtende at anvende hjemmesidens tjenester. Du (brugeren) skal dog have et reelt ønske om og behov for at få sin opgave løst.
Der gøres opmærksom på, at VVS Odense udelukkende yder og leverer service gennem en ekstern samarbejdspartner eller tredjepart. Samarbejdspartneren er lokalt tilknyttet i byen og/eller regionen.
VVS Odense forbeholder sig retten til at afvise enhver bruger, der anvender eller ønsker at gøre brug af tjenester på hjemmesiden.

Kontakt

En kundehenvendelse, som modtages gennem hjemmesiden, viderestilles automatisk til VVS Firmaet TH. Jensen A/S, som efter egen procedure videreformidler eventuelle opgaver, der udføres af en lokalt tilknyttet samarbejdspartner efter kundens (brugerens) indvilligelse. Samarbejdspartneren er til hver en tid ansvarlig for egen serviceydelse og salg af samme.
Som bruger af hjemmesiden accepterer du, at VVS Firmaet TH. Jensen A/S og udvalgte samarbejdspartnere kan vælge at tage kontakt til dig telefonisk eller pr. e-mail i forbindelse med afgivning og/eller behandling af dit tilbud.

Ansvar

Som bruger af hjemmesidens tjenester accepterer du, at VVS Odense ikke kan påtvinges erstatningspligt for eventuelle tab, skader og/eller samlede erstatninger – hverken direkte, indirekte, afledte eller tilfældige – som resultat af brugerens anvendelse.
Ovenstående ansvarsfraskrivelse er gældende uafhængigt af skadens omfang, grad og karakter, såvel ved grov som ved simpel uagtsomhed.
I ekstraordinære tilfælde, hvor aftalelovens præceptive regler ikke gælder for ansvarsfraskrivelsen, begrænses erstatningspligten for VVS Odense til et beløb maksimalt tilsvarende 500 danske kroner.

Garanti

Det er kundens (brugerens) ansvar at rådføre sig hos samarbejdspartneren om dennes dækning og garanti. VVS Odense stiller ingen form for garanti. Der garanteres bl.a. hverken for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de ydelser, der leveres af samarbejdspartneren.
VVS Odense er hverken ansvarlig for eller har kontrol over det arbejde, som samarbejdspartneren leverer eller mangel på samme. Alle rettigheder og forpligtelser, som er forbundet til køb og salg mellem kunde (bruger) og samarbejdspartner, udøves og opfyldes udelukkende mellem kunde (bruger) og samarbejdspartner. Kunden (brugeren) og samarbejdspartneren aftaler selv de betingelser, som gør sig gældende mellem kunden (brugeren) og samarbejdspartneren, så længe disse ikke strider imod disse servicevilkår.

Lovvalg og værneting

Disse servicevilkår skal anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Eventuelle tvister, som måtte udspringe med udgangspunkt i disse vilkår, afgøres juridisk af de danske domstole.

Udgiver

Hjemmesiden adminstreres af

META Digital ApS

Kochsgade 31 D, 1

5000 Odense

info@meta.dk

CVR. 40238050

Dato for revision: 09/11/2021

Kontakt os
for VVS-tilbud

VVS-service leveres i samarbejde med

VVS Firmaet TH Jensen A/S